Skip to content

Pronouns

Subject Pronouns

English Dutch
I ik
you je/jij
you (formal) u
he hij
she ze/zij
it (het nouns) het/dit, dat
it (de nouns) hij/deze, die
we we/wij
you jullie
they (people) ze/zij
they (objects) ze/deze, die

Object Pronouns

English Dutch
me me/mij
you je/jou
you (formal) u
him hem
her haar
it (het-nouns) het/dit, dat
it (de-nouns) hem/deze, die
us ons
you jullie
them (people) ze/hun, hen
them (objects) ze/deze, die

Possessive Pronouns

English Dutch
my mijn
your je/jouw
your (formal) uw
his zijn
her haar
its zijn
our ons, onze
your jullie, je
their hun