Skip to content

Present Tense

Regular verbs

Here are the regular endings for present tense verbs:

- infinitive
-t infinitive
-t infinitive

Completely irregular

Very few verbs are completely irregular, but the few that are are very important. Here's a list:

zijn = to be

ben zijn
bent zijn
is zijn

hebben = to have

heb hebben
hebt hebben
heeft hebben

HINT: these next two follow a similar pattern:

zullen = will

zal zullen
zal/zuit zullen
zal zullen

kunnen = to be able to

kan kunnen
kan/kunt kunnen
kan kunnen

kan and kunt are equivalent, as are zal and zuit

doen = to do

doe doen
doet doen
doet doen

zien = to see

zie zien
ziet zien
ziet zien

gaan = to go

ga gaan
gaat gaan
gaat gaan

staan = to stand

sta staan
staat staan
staat staan

slaan = to hit

sla slaan
slaat slaan
slaat slaan